Bhaskar Orthopedic Centre

Bhaskar Orthopedic Centre

Claim this profile

Orthopedics Clinic

Kushaiguda, Hyderabad

42-566/104, Opp Kushaiguda Bus Depot, Ecil Main Road, Kushaiguda, Hyderabad

Get Directions

Bhaskar Orthopedic Centre is an Orthopedics Clinic in Kushaiguda, Hyderabad. The clinic is visited by doctors like Dr. Bhaskar . The timings of Bhaskar Orthopedic Centre are: Mon-Sat: 10:00-19:00.

Timings

Mon - Sat

10:00 - 07:00

Report an Error