Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic

Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic

Multi Speciality, Dentistry Clinic

(2 votes)

Chinmaya Nagar, Chennai

#212, Sri Ayyappa Nagar, Landmark: Near Couvam., Chennai

Get Directions

Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic is a Multi Speciality clinic in Chinmaya Nagar, Chennai. The clinic is visited by doctors like Dr. P Janardhanam, Dr. Abhishek and Dr. Madhu. The timings of Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic are: Mon to Sat: 10:00 AM-1:00 PM, 5:00 PM-8:00 P more..

BDS, PhD - Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics

34 years experience

Dentist

,

Orthodontist

98% (203 votes)
150
MON-SAT10:00-01:00, 05:00-08:00
MON-SAT10:00-01:00, 05:00-08:00
MON-SAT10:00-01:00, 05:00-08:00
MON-SAT10:00-01:00, 05:00-08:00
Report an Error