Arya Vaidya Sala

Arya Vaidya Sala

Claim this profile

Ayurveda Clinic

Besant Nagar, Chennai

Shop No 3,4th main Road, Mini Shopping Centre, Chennai

Get Directions

Arya Vaidya Sala is an Ayurveda Clinic in Besant Nagar, Chennai. The clinic is visited by doctors like Dr. P.V.Radhakrishnan. The timings of Arya Vaidya Sala are: Mon-Sat: 09:00-12:00, 16:00-20:00.

Timings

Mon - Sat

09:00 - 12:00
04:00 - 08:00

Report an Error