Dr. Abhijit Saha's Clinic

Claim this profile

Dentistry Clinic

Kalighat, Kolkata

14/5/1A, Hazra Road, Kalighat, Near Bharat Petrol Pump, Kolkata

Get Directions

Dr. Abhijit Saha's Clinic is a Dental clinic in Kalighat, Kolkata. The clinic is visited by dentists like Dr. Abhijit Saha. The timings of Dr. Abhijit Saha's Clinic are: Mon to Sat: 10:00 AM-7:00 PM. Click on map to find directions to reach Dr. Abhijit Saha's Clinic.

Timings

MON - SAT

10:00 - 07:00

200
MON-SAT11:00-01:00, 06:00-09:00
Report an Error