Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic

Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic

Dentistry Clinic

(1 votes)

Nandanam, Chennai

Tower 212, Sri Ayyappa Nagar, Chinmaya Nagar, Landmark:- Near Chenmaya Nagar Bridge, Chennai

Get Directions

Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic is a Dental clinic in Nandanam, Chennai. The clinic is visited by dentists like Dr. Priya Jayakumar, Dr. Madhu and Dr. Abhishek. The timings of Dr P Janardhanam's Dental & Orthodontic Clinic are: Mon to Sat: 10:00 AM-1:00 PM, 5:00 PM-8:00 PM. Some of th more..

Timings

MON - SAT

10:00 - 01:00
05:00 - 08:00

Services

Corporate Dental Camps
Dental Services
Dental Ceramics

Photos

Report an Error