Physio Prakash Health Care And Physiotherapy Center
Physio Prakash Health Care And Physiotherapy Center

Physio Prakash Health Care And Physiotherapy Center

Profile is claimed

Physical Therapy/Physiotherapy, Manual Therapy Clinic

Shanker Nagar, Raipur

New Shanti Nagar Raipur C.G., Landmark: Behind SBI F/o Mr.Sanjay Shrivastav Home, Raipur

Get Directions

Physio Prakash A Health Care and Physiotherapy Unit situated at New Shanti Nagar Street No. 5 Shankar Nagar Near Disha College Building.

BPTh/BPT

9 years experience

Physiotherapist

300
Mon-Sun08:00-02:00, 05:00-09:00
Report an Error