Dr. Jai Vardhan Rai Clinic

Dr. Jai Vardhan Rai Clinic

Claim this profile

Clinic

S N Marg, Allahabad

#105c, Sarojini Naidu Marg, Landmark: Near Priyadarshini Ansal Apartments , Allahabad., Allahabad

Get Directions

Dr. Jai Vardhan Rai Clinic is a Clinic in S N Marg, Allahabad. The clinic is visited by pediatrician like Dr. JAI Vardhan RAI .

Timings

Mon-Sat10:00-07:00
Report an Error