Dr. S. Kalamkar

Claim this profile

BHMS

Homoeopath

,

8 Years Experience

Medical Registration Verified

Shahnoorwadi, Aurangabad

Dr. Kalamkar's Clinic

Shambhu Nagar, Near Gadhiya Vihar Road. Landmark: Near Nath Medical., Aurangabad

Get Directions

Mon - Sat

10:30 - 01:00
06:30 - 10:00

40

Specializations

Education

BHMS - Shri Bhagwan Homeopathy College, Aurangabad, 2007

Experience

2007 - Present Owner at Kalamkar's Clinic

Memberships

Maharastra Council of Homoeopathy

Registrations

47089 Maharashtra Council of Homoeopathy,
Report an Error