Binita Nursing Home

Claim this profile

Gynecology/Obstetrics Clinic

Gheekanta Road, Ahmedabad

1/2, Mayuri Flats, Gheekanta,Landmark:- Ghatlodiya., Ahmedabad

Get Directions

Binita Nursing Home is a Gynecology/Obstetrics clinic in Gheekanta Road, Ahmedabad. The clinic is visited by gynecology/obstetrics like Dr. P M Kapadia (PT), Dr. paresha (PT) and Dr. Shekhar Sharma. The timings of Binita Nursing Home are: Mon to Sat: 9:00 AM-8:00 PM.

Timings

MON - SAT

09:00 - 08:00

300
MON-SAT11:00-01:30, 05:30-07:00
400
MON-SAT09:00-11:00
400
MON-SAT09:00-12:00
400
MON-SAT09:00-11:00
Report an Error