LI HUA ZHONG YI TUI NA BAO JIAN ZHONG XIN (ANG MO KIO AVE 8) 丽华中医推拿保健中心

LI HUA ZHONG YI TUI NA BAO JIAN ZHONG XIN (ANG MO KIO AVE 8)  丽华中医推拿保健中心

LI HUA ZHONG YI TUI NA BAO JIAN ZHONG XIN (ANG MO KIO AVE 8) 丽华中医推拿保健中心

TCM (Traditional Chinese Medicine) Clinic

Ang Mo Kio, Singapore

703 ANG MO KIO AVENUE 8 #01 - 2537 Singapore 560703, Singapore

Get Directions

LI HUA ZHONG YI TUI NA BAO JIAN ZHONG XIN (ANG MO KIO AVE 8) 丽华中医推拿保健中心 is a TCM (Traditional Chinese Medicine) Clinic in Ang Mo Kio, Singapore. The clinic is visited by doctors like Mr. OU KWEEK FONG 欧国方 . Click on map to find directions to reach LI HUA ZHONG YI TUI NA BAO JIAN ZHONG XIN (ANG MO KIO AVE 8) 丽华中医推拿保健中心.

Timings

Diploma in TCM

11 years experience

Free Consultation
Mon-Sat10:00-07:00
Report an Error