Wakankar Clinic

Claim this profile

Gynecology/Obstetrics Clinic

Sahakar Nagar, Pune

Ln Adj To Saatvik Hotel, Sahakar Nagar,Lamdmark:-Parvati Darshan,, Pune

Get Directions

Wakankar Clinic is a Gynecology/Obstetrics clinic in Sahakar Nagar, Pune. The clinic is visited by gynecology/obstetrics like Dr. Wakankar Hemant M (PT) and Dr. Anuradha Wakankar. The timings of Wakankar Clinic are: Mon to Sat: 5:00 PM-7:00 PM.

Timings

MON - SAT

05:00 - 07:00

MON-SAT04:00-07:00

MBBS, MD - Obstetrics & Gynaecology

Gynecologist

MON-SAT05:00-07:00
Report an Error