Gayatri Eye Hospital

Mahal, Nagpur

Ophthalmology (Eye Doctor) Hospital

1 Doctor

Gayatri Eye Hospital is an Ophthalmology (Eye Doctor) clinic in Mahal, Nagpur. The clinic is visited by ophthalmologists like Dr. Archana Swarnakar. The timings of Gayatri Eye Hospital are: Mon to Sat: 2:00 PM-4:00 PM.

Address

1st Floor Raka Bhawan, Mahal. Landmark : Near Kotwali Police Station

Mahal, Nagpur

Timings

MON - SAT

02:00 - 04:00

Photos

MS - Ophthalmology, DNB, FIAMS

Ophthalmologist/ Eye Surgeon

250
MON-FRI02:00-04:00
Report an Error