Pravada Dental Clinic

Claim this profile

Dentistry Clinic

Kandivali West, Mumbai

2, Kandiwali Basant Bahar, Gokhale Road, Dahanukar Wadi, Kandiwali (West), , Mumbai

Get Directions

Pravada Dental Clinic is a Dental clinic in Kandivali West, Mumbai. The clinic is visited by dentists like Dr. Pravada D Agashe. The timings of Pravada Dental Clinic are: Mon to Sat: 10:00 AM-1:00 PM, 6:00 PM-9:00 PM.

Timings

MON - SAT

10:00 - 01:00
06:00 - 09:00

MON-SAT10:00-01:00, 06:00-09:00
Report an Error