Madhu Bhai B.Kothai's Clinic

Madhu Bhai B.Kothai's Clinic

Claim this profile

Ayurveda Clinic

Malad West, Mumbai

31, Saurabh Bldg, Bhadra Nagar, Off S.V Rd, Malad West,Landmark: Near N.L High School., Mumbai

Get Directions

Madhu Bhai B.Kothai's Clinic is an Ayurveda Clinic in Malad West, Mumbai. The clinic is visited by doctors like Dr. Madhubhai .B. Kothia . The timings of Madhu Bhai B.Kothai's Clinic are: Mon-Sat: 10:00-21:00.

Timings

Mon - Sat

10:00 - 09:00

Mon-Sat10:00-12:00, 06:00-09:00
Report an Error