Dr S M Shah's Clinic

Dr S M Shah's Clinic

Claim this profile

Pathology Clinic

Santacruz West, Mumbai

Ardeshir Mansion, 1st Hasnabad Lane, Near Chedda Store, Santacruz West, Mumbai

Get Directions

Dr S M Shah's Clinic is a Pathology Clinic in Santacruz West, Mumbai. The clinic is visited by doctors like Dr. S M Shah . The timings of Dr S M Shah's Clinic are: Mon-Sat: 10:00-13:00, 19:00-22:00.

Timings

Mon - Sat

10:00 - 01:00
07:00 - 10:00

Report an Error