Birla Kerala Vaidhyashala Khar

Birla Kerala Vaidhyashala Khar

Birla Kerala Vaidhyashala Khar

Claim this profile

Wellness Centre Clinic

Khar West, Mumbai

Saidham Building, Ground Floor, 20, Khar Danda Road, Khar West, Mumbai

Get Directions

Birla Kerala Vaidhyashala Khar is a Wellness Centre Clinic in Khar West, Mumbai. The clinic is visited by doctors like Dr. Priyanka,Dr. V.L.Shyam and Dr. Madhusudan Phadke. The timings of Birla Kerala Vaidhyashala Khar are: Mon-Sun: 08:00-13:00, 14:00-20:00. Click on map to find directions to reach Birla Kerala Vaidhyashala Khar.

Timings

Mon - Sun

08:00 - 01:00
02:00 - 08:00

Mon-Sun08:00-01:00, 02:00-08:00
Mon-Sun08:00-01:00, 02:00-08:00
Mon-Sun08:00-01:00, 02:00-08:00
Report an Error