J P Surgical Clinic

Claim this profile

General Health Clinic

Ramanathapuram, Coimbatore

Puliyamkulam, Ramanathapuram. Landmark: Near Vinayakar Temple, Coimbatore

Get Directions

J P Surgical Clinic is a General Health clinic in Ramanathapuram, Coimbatore. The clinic is visited by general physicians like Dr. J Prabhakaran. The timings of J P Surgical Clinic are: Mon to Sat: 8:30 AM-12:30 PM, 5:00 PM-8:30 PM. Click on map to find directions to reach J P Surgical Clinic.

Timings

MON - SAT

08:30 - 12:30
05:00 - 08:30

MON-SAT08:30-12:30, 05:00-08:30
Report an Error