Brahma Shree Herbal clinic

Brahma Shree Herbal clinic

Claim this profile

Ayurveda Clinic

Pallavaram, Chennai

#2, Nagalakshmi Nagar, Thiruchendur Nagar, Old Pallavaram., Chennai

Get Directions

Brahma Shree Herbal clinic is an Ayurveda Clinic in Pallavaram, Chennai. The clinic is visited by doctors like Dr. K S Ramkumar. The timings of Brahma Shree Herbal clinic are: Mon-Sat: 07:00-13:00, 14:00-17:00.

Timings

Mon - Sat

07:00 - 01:00
02:00 - 05:00

Mon-Sat07:00-01:00, 02:00-05:00
Report an Error