Arya vaidya

Arya vaidya

Claim this profile

Ayurveda Clinic

T Nagar, Chennai

#1/3, Mangesh Street, , Chennai

Get Directions

Arya vaidya is an Ayurveda Clinic in T Nagar, Chennai. The clinic is visited by doctors like Dr. Gopalakrishnan . The timings of Arya vaidya are: Mon-Sat: 10:00-13:00, 17:00-20:00.

Timings

Mon - Sat

10:00 - 01:00
05:00 - 08:00

100
Mon-Sat10:00-07:00
Report an Error